Novinky

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre začiatočníkov

Školenie je určené pre koordinátorov, ktorí začínajú pracovať s dobrovoľníkmi alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Školenie je určené pre začiatočníkov v oblasti práce s dobrovoľníkmi.

Termín školenia: 11.november 2021, v čase 9:00- 16:00 hod.
Miesto konania: podľa aktuálnej pandemickej situácie, osobne alebo online :)

Obsah a program: Školenie je určené pre pracovníkov/čky, koordinátorov/ky v rôznych zariadeniach a organizáciách, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako dobrovoľníkov a dobrovoľníčky hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Školenie poskytne iba základné teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy:

  • plánovanie dobrovoľníckeho programu
  • nábor, výber a zaškolenie dobrovoľníkov
  • komunikácia a motivácia dobrovoľníkov
  • hodnotenie dobrovoľníckeho programu
  • potrebná administratíva pri práci s dobrovoľníkmi

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Podmienky účasti:

  • počet účastníkov a účastníčok seminára je limitovaný, preto sa na školenie sa hláste len v prípade, že sa naozaj môžete a chcete zúčastniť
  • ste organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi/ čkami,
  • začínate pracovať s dobrovoľníkmi alebo ich plánujete zahrnúť do svojich aktivít

Na tréningu poskytneme: materiály a odborné zázemie programu.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam