Novinky

Pomoc pri rozvoji dobrovoľníctva

Máme pre teba dlhodobú dobrovoľnícku ponuku Európskeho zboru solidarity na Slovensku s trvaním 10 mesiacov od októbra 2021 do júla 2022 v Bratislave.

Jedná sa o projekt financovaný Európskou úniou, vďaka ktorému sa môžu mladí ľudia zúčastniť dobrovoľníckeho projektu aj vo svojej krajine, konkrétne v Bratislave. Počas trvania projektu dobrovoľníkovi zabezpečíme ubytovanie a dostane aj príspevok na stravu, cestovné a vreckové/ mesačne. Pracovná doba dobrovoľníka je 6 hodín denne, pondelok- piatok. Spolu 30 hodín týždenne.

Dobrovoľníkovi ponúkame vedenie, mentoring a vzdelávanie sa v témach ako projektový manažment, finančná gramotnosť, komunikácia, time- manažment, prezentačné zručnosti a podobne. Väčšina školení je dobrovoľná ale sú aj školenia, ktoré sú nariadené ako povinné. Povinný pre dobrovoľníka/čku je aj kurz anglického jazyka a následné konverzácie počas celého roka.

Dobrovoľník/ čka by pomáhal priamo v BDC na projekte rozvoja dobrovoľníctva, konkrétne:

  • pomoc pri organizovaní a realizácii projektu Dobrovoľníctvo na školách (komunikácia so školami, študentami, príprava prezentácií, aktívna účasť na aktivitách)
  • pomoc pri koordinácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok BDC
  • pomoc pri príprave a koordinácii projektu Srdce na dlani a Zelené dni
  • organizovanie vzdelávacích aktivít BDC (Zoznamka s dobrovoľníctvom, školenia a supervízie pre koordinátorov a dobrovoľníkov)
  • pomoc pri propagácií BDC (práca so sociálnymi sieťami, fotografovanie, tvorba krátkych videí, jednoduchá grafika)
  • administratíva súvisiaca s projektom

Podmienkou je vek 18 - 30 rokov, možnosť zapojiť sa počas celého trvania projektu (10 mesiacov) a chuť pomáhať. Projekt je prioritne určený pre mladých ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu na dobrovoľnícky projekt vycestovať do zahraničia. 

Deadline na prihlásenie sa a zaslanie CV je čím skôr, najneskôr však 20. september 2021. Ozvi sa nám na ahoj@dobrovolnictvoba.sk. S radosťou ťa prevedieme celým procesom!

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

späť na zoznam