Medzinárodný deň koordinátorov/ riek dobrovoľníkov/ čok

Od roku 1999 sa slávi Medzinárodný deň koordinátorov/riek dobrovoľníkov/čok ako forma uznania a ocenenia práce,ktorú koordinátori/ky vykonávajú. Do roku 2005 bol slávený v ten istý deň ako Medzinárodný deň dobrovoľníctva a to 5.12., ale neskôr sa odčlenil a slávi sa samostnatne, o mesiac skôr, 5.11. 

V roku 2013 sme sa aj my v BDC pridali k ďalším krajinám, ktoré tento deň oslavujú.

Rok 2014

Tento ročník sme sa rozhodli poňať trocha hravo, aj tréningovo. A vymysleli sme pre koordinátorky a koordinátorov niekoľko aktivít. Aby sa zabavili, inšpirovali a možno niečo z toho využili aj pri práci s dobrovoľníkmi.

Čítajte aj:

2. ročník Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov na Slovensku

Rok 2013

Na našom podujatí bola prítomná aj námestníčka primátora Ing. Petra Nagyová Džerengová, ktorá sa poďakovala všetkým prítomným za ich prácu. Rozprávali sme o tom, aké je dôležité mať takýchto koordinátorov/rky a spoločne sme si pripili na ich počesť.

Čítajte aj:

Oslavujeme Medzinárodný deň koordinátorov dobrovoľníkov

medzinárodny deň koordinátorov dobrovoľníkov, dobrovoľníci, dobrovoľníctvo, Bratislava