Prejsť na obsah

Krajské oceňovanie SRDCE NA DLANI

SRDCE NA DLANI 2023: informácie budú zverejnené v druhej polovica roka

Po dvoch rokoch pandémie sa krajské oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani 2022 uskutočnilo v riadnom termíne a bez obmedzení. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) dostalo siedmy rok organizácie podujatia rekordných 65 nominácií.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z hlavného mesta a okolia získali krajské ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, vo voľnom čase a v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Srdce na dlani je tiež ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dobrovoľníckych projektov a programov, ako aj ocenenie výnimočného činu, prejavu solidarity a motivovania k službe druhým. „ Srdce na dlani tento rok mimoriadne odráža dobu v ktorej žijeme. Medzi ocenenými sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí pomáhajú odídencom, sociálne slabým aj chorým detským pacientom. Siedmy ročník Srdca na dlani taktiež prináša silné dobrovoľnícke príbehy, keď niektorí dobrovoľníci nezištne pomáhajú iným takmer polovicu svojho produktívneho života", vysvetľuje výkonná riaditeľka BDC Michaela Bagalová.

Počas siedmeho ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok udelilo BDC Srdce na dlani v 7. kategóriách:

1. Andrej Chyba; Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji/ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

2. Manželia Ivana a Silvester Kosmeľoví;  Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a a v zahraničí/Slovenská katolícka charita

3. Stanislav Pešek; Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok /Dobrovoľná civilná ochrana

4. Dobrovoľníci z Miesta humanitárnej pomoci Kto pomôže Ukrajine – Aupark; Dobrovoľnícka skupina/ ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.

5. Dobrovoľníci v Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku/ Dobrovoľnícky projekt alebo program

6. Kolektív ZŠ. Dr. I. Dérera/Podpora dobrovoľníctva

7. Michal Jakubčo; Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc/ Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada

Výnimočné ocenenie Srdce na dlani 2022:
František Kyselica in memoriam/ Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Hodnotné grafiky pre ocenených dobrovoľníkov ilustroval Filip Horník. Ďakovné grafiky študentka Tamara Turianová. Slávnostnú atmosféru podčiarkla svojim vystúpením Tereza Mašková a dámsky komorný orchester The Ladies Ensemble.

Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postúpia na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2022 – ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Projekt Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy nominovaných a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc. Každý, kto sa rozhodne dobrovoľne pomáhať vo svojom voľnom čase v akejkoľvek dobrovoľníckej oblasti si zaslúži naše uznanie a vďaku.

O udelení ocenenia rozhodla 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených, dlhoročných koordinátorov dobrovoľníkov a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo: Michal Kmeť (predseda komisie, dlhoročný koordinátor dobrovoľníkov Klubu Detskej Nádeje); Martina Gašparínová (ocenená dobrovoľníčka v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc  Srdce na dlani 2021); Zuzana Grochalová (dlhoročná koordinátorka dobrovoľníkov Transparency International Slovensko);  Pavla Mašková (Nadácia Slovenskej sporiteľne) a Jaroslav Juriga (Nadácia rodiny Kúšikovcov).

Záštitu nad podujatím prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač. 

Kto nám umožňuje oceňovať

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Active Citizens Fund Slovakia, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadačný fond Kaufland, Európsky zbor solidarity, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Projekt ‘Rozvoj dobrovoľníctva II.’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Celoslovensky podujatie zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami.

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.