Prejsť na obsah

Krajské oceňovanie SRDCE NA DLANI

Srdce na dlani 2022-nominUJTE tu

Nominovať môžete do 10. novembra 2022. Slávnostné oceňovanie sa uskutoční 1. decembra v DK Zrkadlový háj v Bratislave. 

Štatút Srdce na dlani 2022.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 1. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 2. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
 3. Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
 4. Dobrovoľnícka skupina;
 5. Dobrovoľnícky projekt alebo program;
 6. Podpora dobrovoľníctva;
 7. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
 • ide o ocenenie projektov, programov a podpory dobrovoľníctva,
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Projekt Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy nominovaných a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc. Každý, kto sa rozhodne dobrovoľne pomáhať vo svojom voľnom čase v akejkoľvek dobrovoľníckej oblasti si zaslúži naše uznanie a vďaku.

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa dobrovoľníctvu v Bratislavskom kraji v roku 2021 darilo. Dôkazom je rekordných 59 prijatých nominácií na Srdce na dlani. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) ocenilo dobrovoľníkov, koordinátorov a ich projekty v náhradnom termíne 10. marca 2022, keďže pôvodný, decembrový bol pre zlú epidemickú situáciu zrušený.

Počas šiesteho ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok udelilo BDC Srdce na dlani 2021 v 6. kategóriách:

 • František Košarišťan, Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji 
 • Martin Pavelka, Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí
 • Lenka Antalíková, Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
 • EMY Team, Dobrovoľnícka skupina
 • Samaria-pomáhame pomáhať, Dobrovoľnícky projekt alebo program
 • Martina Gašparínová, Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Slávnostné podujatie bolo oslavou dobrovoľníctva. Hodnotné grafiky pre ocenených ilustrovala Ivana Kleinová. Srdce na dlani umelecky podporil Tomáš Bezdeda a 4strings-sláčikové kvarteto.

O udelení ocenenia rozhodla 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo: Martina Madová (predsedníčka komisie, ocenená koordinátorka dobrovoľníkov Srdce na dlani 2020); Sylvia Vaniherová (ocenená dobrovoľnčka v rámci dobrovoľníckej skupiny Srdce na dlani 2020); Andrij Dichťaruk (ocenený dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí, Srdce na dlani 2020);  Pavla Mašková (Nadácia Slovenskej sporiteľne) a Mária Milková (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Záštitu nad podujatím prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Kto nám umožňuje oceňovať

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja, s finančnou podporou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi sú Nadácia SLSP, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, projekt EÚ Európsky zbor solidarity. Celoslovensky podujatie zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s CARDO a krajskými dobrovoľníckymi centrami.

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.