Oceňujeme a podporujeme dobrovoľníkov a koordinátorov

Pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov pripravujeme rôzne výhody a zľavy. Dobrovoľníkov a ich koordinátorov motivujeme a oceňujeme. 

dobrovolnictvo, BDC, bratislava, chcem pomoct

Dobrovoľníci a ich koordinátori sú skvelí. Ich pomoc býva pre organizáciu často nenahraditeľná a nezaplatiteľná! A preto si naše poďakovanie a ocenenie zaslúžia. V BDC učíme, že si nestačí dobrovoľníkov a koordinátorov len nájsť, treba si ich aj udržať. Pomáhajú pri tom rôzne menšie či väčšie formy poďakovania.

Ako na to:

  • Aj obyčajné ďakujem môže byť veľmi prínosné. Dokazuje to, že sme si vedomí dobrej práce, ktorú dobrovoľník či koordinátor odvádza. Poďakovať môžete kedykoľvek a akoukoľvek formou.
  • Srdce na dlani- je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Aby bol dobrovoľník alebo koordinátor ocenený, je potrebné ho najskôr nominovať.
  • DOBROkarta je unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom/čkam a koordinátorom/kám poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti a koordinácii dobrovoľníkov/čok. Vďaka tejto karte získajú výhody a zľavy od vybraných partnerov (DOBROpodnikov) v Bratislave a Bratislavskom kraji. Ako, kde a kedy ju získať si môžete prečítať TU.
  • Medzinárodný deň koordinátorov dobrovoľníkov sa od roku 1999 oslavuje ako forma uznania a ocenenia práce, ktorú koordinátori/ky vykonávajú. Do roku 2005 bol slávený v ten istý deň ako Medzinárodný deň dobrovoľníkov, ale neskôr sa odčlenil a slávi sa samostatne, 5. novembra každý rok. Koordinátori organizácií, ktoré sú registrované v našej databáze, tak mali možnosť zúčastniť sa príjemného galavečera, ísť s nami na výlet do Štarsburgu, absolvovať školenie zdarma, byť nominovaný na Srdce na dlani a pod.
  • Medzinárodný deň dobrovoľníkov bol vyhlásený už v roku 1985. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN, aby upozornili na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľníčiek, dobrovoľnícke komunity a organizácie. Odvtedy sa každoročne oslavuje 5. decembra. My v BDC pre dobrovoľníkov/ čky každoročne pripravujeme podujatie, ako poďakovanie za to, že darovali sami seba, pomohli iným alebo svojmu okoliu a urobili tak svet krajším. Podujatia majú rôznu podobu, napríklad sme pozvali dobrovoľníkov z registrovaných organizácií do divadla, na výlet do Štrasburgu, poslali sme im pohľadnicu a tiež ich oceňujeme v rámci podujatia Srdce na dlani.