Vytvárame nové dobrovoľnícke programy

Pre organizácie a pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali, vytvárame programy „na kľúč“ – vytvoríme im program a spolu s nimi ho napĺňame. Zároveň vytvárame a implementujeme dobrovoľnícke programy do organizácií, kde takéto programy chýbajú alebo v ktorých existuje potenciál ich ďalšieho rozvoja. 

Ako to prebieha?

Ak ste sa rozhodli k vytvoreniu kvalitného dobrovoľníckeho programu, mali by ste vedieť, že sa jedná o dlhodobý proces, ktorý bude trvať minimálne jeden rok. Dôvodom je že celý proces má jednotlivé fázy, ktoré spolu úzko súvisia a jedna bez druhej často strácajú zmysel. 

V prvom kroku je potrebné kontaktovať BDC. My sa s vami radi stretneme, prejeme si vaše požiadavky a potreby a následne vám ponúkneme program, ktorý budeme spolu s vami napĺňať, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam alebo chybám. Celý proces prebieha približne takto:

 • úvodné stretnutie
 • zmapovanie situácie v organizácii
 • príprava organizácie
 • výber a zaškolenie koordinátora/ky
 • vytvorenie dobrovoľníckeho manuálu a s tým súvisiaca administratíva
 • nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • výber a zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • príchod dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do organizácie
 • priebeh dobrovoľníckych aktivít
 • supervízie a intervízie
 • motivácia a oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Mohlo by vás zaujímať

Som tu pre teba- dobrovoľnícky program zameraný na individuálne doučovanie detí a trávenie času s deťmi so sociálne slabších rodín

Rýchla rota- dobrovoľnícky program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii

Európska dobrovoľnícka služba- dobrovoľnícky program, ktorý umožňuje mladým ľuďom zo zahraničia prísť na 2-12 mesiacov vykonávať vybranú dobrovoľnícku aktivitu aj do Bratislavy a Bratislavského kraja alebo naopak, umožňuje mladým zo SR vycestovať dobrovoľníčiť do zahraničia.

Ak máte záujem o implementáciu jedného z vyššie uvedených program alebo vytvorenie úplne nového programu aj u vás, budeme radi ak sa nám ozvete na info@dobrovolnictvoba.sk

Tešíme sa na vás!

Tím BDC

Foto: archív BDC/ web