Projekty

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi vo vybraných krízových centrách a v nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťatu- tomu istému počas celého programu.

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii.

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori cítajú deťom v materských škôlkach v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť sa navzájom spoznávať cez príbehy a prináša tak spoločnú radosť ku knižkám a rozprávkových príbehom.

Tourist Angels je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu a jeho rozvoja v Bratislave a zabezpečenie jednoducho prístupného informačného servisu návštevníkom mesta – turistom.

Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách je projekt, ktorý zapája základné a stredné školy do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych programov a projektov, ktoré vytvorí BDC alebo ktoré si vytvoria žiaci. 

Európske zbory solidarity (EZS) podporujú medzinárodnú dobrovoľnícku aktivitu mladých ľudí a rozvoj solidarity a tolerancie medzi nimi v rámci Európy a ďalších krajín sveta. Vytvára možnosť pre mladých ľudí vycestovať do zahraničia a získať skúsenosť cez realizácii projektu EZS.

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.