Projekty

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi so sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi vo vybraných krízových centrách a v nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťatu- tomu istému počas celého programu.

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii.

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori cítajú deťom v materských škôlkach v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť sa navzájom spoznávať cez príbehy a prináša tak spoločnú radosť ku knižkám a rozprávkových príbehom.

Tourist Angels je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu a jeho rozvoja v Bratislave a zabezpečenie jednoducho prístupného informačného servisu návštevníkom mesta – turistom.

Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách je projekt, ktorý zapája základné a stredné školy do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych programov a projektov, ktoré vytvorí BDC alebo ktoré si vytvoria žiaci. 

Trh dobrovoľníctva je zmysluplné podujatie, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum a ktoré prepája ľudí, ktorí chcú pomáhať s organizáciami, ktoré ich pomoc potrebujú. 

Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme. Tvorte spolu s nami a zapojte sa v septembri do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. 

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii Oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na regionálnej úrovni. 

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality, ktorú organizácia môže získať a ukázať tak verejnosti aj donorom, že sa oplatí s nimi spolupracovať.

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.