Čítankovo

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori čítajú deťom v materských školách v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť navzájom sa spoznávať cez príbehy a zdielať spoločnú radosť z kníh.

Podstatou dobrovoľníckeho programu Čítankovo je rozvoj vzťahu detí k čítaniu a knihám a zároveň poskytovanie pozitívnych vzorov dospelých, v tomto prípade seniorov. Program zároveň vytvára priestor na zlepšenie medzigeneračného porozumenia.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do programu sa môže zapojiť každý senior alebo seniorka z mesta Bratislava, prípadne z okolitých miest a obcí, ideálne však z okolia konkrétnej škôlky. 

Dobrovoľníci/čky sú do programu vyberaní na základe vyplnených kontaktných dotazníkov a osobných pohovorov. Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky zaškolením a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Medzi základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patria: 

  • minimálny vek 60 rokov,
  • trpezlivosť, 
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim,
  • záujem o prácu s deťmi predškolského veku (prípadne mladšími),
  • ochota venovať 1 - 2 hodiny času týždenne. 

Dobrovoľnícky program vzhľadom na pandémiu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19 neprebieha. V prípade potreby nás môžete kontaktovať emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

S láskou,
Tím BDC

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť po kliknutí na tento odkaz. Ďakujeme!