Čítankovo

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori čítajú deťom v materských školách v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť navzájom sa spoznávať cez príbehy a zdielať spoločnú radosť z kníh.

Podstatou dobrovoľníckeho programu Čítankovo je rozvoj vzťahu detí k čítaniu a knihám a zároveň poskytovanie pozitívnych vzorov dospelých, v tomto prípade seniorov. Program zároveň vytvára priestor na zlepšenie medzigeneračného porozumenia.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Čítania v materských školách sú pravidelné a spravidla sa realizujú najčastejšie 1x týždenne v čase oddychu podľa denného harmonogramu v konkrétnej materskej škole. Približný čas je od 11,00 – 12,00 hod. Práca dobrovoľníka/čky by mala trvať aspoň 6 mesiacov, kvôli pozitívnemu vplyvu vytvorenia vzťahu. Čítanie prebieha aj počas letných prázdnin.

Hlavnou úlohou dobrovoľníkov je čítanie príbehov a rozprávok deťom, ktorých tému si v dostatočnom časom predstihu dohodnú s triednou pani učiteľkou. Súčasťou čítania môže byť aj neformálny rozhovor či odpovedanie na zvedavé otázky, týkajúce sa prečítaného príbehu. Povinnosťou dobrovoľníkov/čok je tiež do vopred pripraveného formulára urobiť záznam zo stretnutia s dieťaťom a zúčastňovať sa supervíznych stretnutí.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do programu sa môže zapojiť každý senior alebo seniorka z mesta Bratislava, prípadne z okolitých miest a obcí, ideálne však z okolia konkrétnej škôlky. 

Dobrovoľníci/čky sú do programu vyberaní na základe vyplnených kontaktných dotazníkov a osobných pohovorov. Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky zaškolením a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Medzi základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patria: 

  • minimálny vek 50 rokov,
  • trpezlivosť, 
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim,
  • záujem o prácu s deťmi predškolského veku (prípadne mladšími),
  • ochota venovať 1 až 3 hodiny času týždenne. 

Chcem sa zapojiť do programu

Ak máte chuť a záujem zapojiť sa do programu, ozvite sa nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk alebo si dohodnite osobné stretnutie telefonicky, na čísle 0918 569 781 (Miloš Šiška). 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím BDC

Program sme prebrali z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a s jej súhlasom ho šírime ďalej v rámci BA kraja.