Čítankovo

dobrovolnictvo, bratislava, bdc, chcem pomoct, dobrovolnictvoba, citankovo

Čítankovo je medzigeneračný dobrovoľnícky program, v rámci ktorého seniori čítajú deťom v materských školách v Bratislave. Čítankovo prináša deťom aj seniorom žijúcim v Bratislave možnosť navzájom sa spoznávať cez príbehy a zdielať spoločnú radosť z kníh.

Podstatou dobrovoľníckeho programu Čítankovo je rozvoj vzťahu detí k čítaniu a knihám a zároveň poskytovanie pozitívnych vzorov dospelých, v tomto prípade seniorov. Program zároveň vytvára priestor na zlepšenie medzigeneračného porozumenia.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Čítania v materských školách sú pravidelné a spravidla sa realizujú najčastejšie 1x týždenne v čase oddychu podľa denného harmonogramu v konkrétnej materskej škole. Približný čas je od 11,00 – 12,00 hod. Práca dobrovoľníka/čky by mala trvať aspoň 6 mesiacov, kvôli pozitívnemu vplyvu vytvorenia vzťahu. Čítanie prebieha aj počas letných prázdnin.

Hlavnou úlohou dobrovoľníkov je čítanie príbehov a rozprávok deťom, ktorých tému si v dostatočnom časom predstihu dohodnú s triednou pani učiteľkou. Súčasťou čítania môže byť aj neformálny rozhovor či odpovedanie na zvedavé otázky, týkajúce sa prečítaného príbehu. Povinnosťou dobrovoľníkov/čok je tiež do vopred pripraveného formulára urobiť záznam zo stretnutia s dieťaťom a zúčastňovať sa supervíznych stretnutí.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do programu sa môže zapojiť každý senior alebo seniorka z mesta Bratislava, prípadne z okolitých miest a obcí, ideálne však z okolia konkrétnej škôlky. 

Dobrovoľníci/čky sú do programu vyberaní na základe vyplnených kontaktných dotazníkov a osobných pohovorov. Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky zaškolením a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Medzi základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patria: 

  • minimálny vek 50 rokov,
  • trpezlivosť, 
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim,
  • záujem o prácu s deťmi predškolského veku (prípadne mladšími),
  • ochota venovať 1 až 3 hodiny času týždenne. 

Chcem sa zapojiť do programu

Ak máte chuť a záujem zapojiť sa do programu, ozvite sa nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk alebo sa nám ozvite telefonicky na 0918 648 175.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Tím BDC

Partneri projektu:

Program finančne podporili: Individuálny darcovia a darkyne zo spoločnosti DELL a ATT.

Program sme prebrali z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a s jej súhlasom ho šírime ďalej v rámci BA kraja.