Rýchla rota

Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do programu Rýchla rota aktuálne nehľadáme. Ak máte chuť zapájať sa do dobrovoľníctva jednorázovo, môžete využiť tieto možnosti:

  • Prihláste sa na odber nášho newslettra. My vám každý mesiac prostredníctvom emailu pošleme informácie o aktuálnych dobrovoľníckych príležitostiach.
  • Sledujte naše sociálne siete, facebook a instagram, kde niekoľko krát týždenne zverejňujeme aktuálne dobrovoľnícke príležitosti.
dobrovolnictvo, bratislava, BDC, rychla rota, chcem pomoct, dobrovolnictvoba

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii. Cieľom program je do dobrovoľníctva zapojiť ľudí, ktorí chcú pomáhať ale nevedia presne, ako by chceli pomôcť alebo sa aktuálne nemôžu zaväzovať k pravidelnej dobrovoľníckej činnosti v jednej konkrétnej organizácii. Spája ich však to, že chcú pomáhať.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Rýchla rota je sezónny dobrovoľnícky program, ktorý trvá od marca do októbra. Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí súhlasia s účasťou v programe oslovuje emailom priamo koordinátorka programu. Koordinátorka priebežne, podľa potreby a aktuálnej ponuky, posiela registrovaným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam aktuálny zoznam ponúk od organizácií v Bratislavskom kraji. Väčšinou sa jedná o veľké, jednorázové akcie v oblasti životného prostredia, kultúry, športu a sociálnej oblasti.

Dobrovoľníci sa na aktivitu hlásia na základe svojich vlastných preferencií a podľa toho, kde chcú pomôcť.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do dobrovoľníckeho programu Rýchla rota sa môžu zapojiť jednotlivci alebo skupiny, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • minimálny vek 15 rokov,
  • zodpovednosť voči programu,
  • záujem o dobrovoľnícku činnosť
  • možnosť zapojiť sa aspoň do jednej z ponúknutých aktivít ročne,
  • komunikácia s koordinátorom aj v prípadoch, že o ponúkané aktivity nebudete mať záujem.

Podmienkou účasti v programe je tiež absolvovanie osobného stretnutia a úvodného zaškolenia s koordinátorom programu a vyplnenie vstupného dotazníka. Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do programu aktuálne nehľadáme.

Kontakt

V prípade záujmu zapojiť sa do programu nás prosím kontaktujte emailom na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím BDC

História programu

Program vznikol v roku 2000 ako forma ´akčného dobrovoľníctva´ v dobrovoľníckom centre Hestia v Prahe, vďaka ktorým sa úspešne rozšíril po celej Českej republike. A áno, program je pomenovaný podľa obľúbeného detského seriálu pre deti :)