Som tu pre teba

Som tu pre teba- doučovanie detí

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne detí vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťaťu- tomu istému počas celého programu.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas celého školského roka stretávajú s prideleným dieťaťom raz týždenne, na 2 hodiny, priamo v priestoroch konkrétneho zariadenia. Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo a následne s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie, získava prostredníctvom osoby dobrovoľníka/čky pozitívny vzor, pomáha sociálnemu začleneniu sa dieťaťa. 

Rola dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky čky je obmedzená na minimálne 1 školský rok. Počas letných prázdnin doučovanie neprebieha. 

Dobrovoľnícky program v školskom roku 2020/2021 realizujeme v týchto zariadeniach:

Podmienky zapojenia sa do programu

Do aktivít dobrovoľníckeho programu ´Som tu pre teba´ sa môžu zapojiť jednotlivci vo veku od 18 rokov.

Podmienkou pre účasť v programe je úvodné stretnutie so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo, vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj následné úvodné zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú vek nad 18 rokov, trpezlivosť, zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim, záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi, ochota a možnosť venovať 2 hodiny času týždenne, navštevovať školenia, supervízie a intervízie a zaviazať sa na jeden celý školský rok.

Chcem sa zapojiť do programu

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Partneri

Dobrovoľnícky program Som tu pre teba realizujeme vďaka finančnej podpore Nadácie rodiny Kúšikových a Programu ACF Slovakia

História programu

Dobrovoľnícky program Som tu pre teba sme začali realizovať v školskom roku 2016/2017 v Bratislave, v Krízovom centre Repuls hlavného mesta SR Bratislavy. Program vznikol vďaka finančnej podpore rodiny Kúšikovcov. V školskom roku 2017/2018 sme do programu pridali ďalšie dve zariadenia, OZ Brána do života a Nízkoprahovú sociálnu službu Fortunáčik. Od roku 2019 je partnerským projektom Som tu pre teba aj dobrovoľnícky program Spojivko, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V školskom roku 2020/2021 prišlo k rozšíreniu programu do ďalšieho zariadenia, do Krízového strediska Dúha.