Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) podporuje medzinárodnú dobrovoľnícku aktivitu mladých ľudí a rozvoj solidarity a tolerancie medzi nimi v rámci Európy a ďalších krajín sveta. Vytvára možnosť pre mladých ľudí vycestovať do zahraničia a získať skúsenosť cez realizácii projektu EDS.

EDS podporuje vzdelávanie prostredníctvom práce, vytvára príležitosti na neformálne a neoficiálne učenie a nové možnosti získať zručnosti a rozvíjať schopnosti mladých ľudí. Cieľom je podporiť osobnostný, vzdelanostný a profesionálny rozvoj dobrovoľníkov.

Aktéri v EDS projekte a ich úlohy:

  • vysielajúca organizácia- hľadá dobrovoľníkov, oboznamuje dobrovoľníkov s projektom a informáciami o EDS, zabezpečuje poistenie dobrovoľníka a jeho vyslanie do zahraničia
  • hosťujúca organizácia- hľadá a vyberá dobrovoľníka, zabezpečiť všetko potrebné na pobyt dobrovoľníka v hosťujúcej krajine; zabezpečuje všetko, čo bude dobrovoľník/čka potrebovať na realizáciu jeho/jej projektu v hosťujúcej krajine; podporuje učiaci proces dobrovoľníka a na konci projektu vyplnenie a vytlačenie Youthpass-u.
  • koordinujúca organizácia- píše a podáva projekt, zabezpečuje všetky administratívne a finančné náležitosti, komunikuje s národnou agentúrou.
  • dobrovoľník- dostatočne sa pripravuje na pobyt v cudzej krajine a na realizáciu svojho projektu.

Vo väčšine projektov koordinujúcou organizáciou je zároveň hosťujúca, v niektorých prípadoch vysielajúca organizácia. Dopravu a cestu dobrovoľníka do/z hosťujúcej krajiny je najlepšie keď si dobrovoľník nájde sám prípadne s pomocou vysielajúcej alebo hosťujúcej krajiny. Táto úloha je na dohode medzi aktérmi.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum funguje ako hosťujúca, koordinujúca aj vysielajúca organizácia. To znamená, že nás môžu osloviť nielen dobrovoľníci, ktorí chcú vycestovať na EDS do zahraničia ale aj organizácie z Bratislavského kraja, ktoré na svoje projekty potrebujú aj EDS dobrovoľníkov. 

Podmienky účasti na Európskej dobrovoľníckej službe

Do Európskej dobrovoľníckej služby sa môžete zapojiť, ak

  • máte od 18 do 30 rokov
  • chcete odísť do iných krajín dobrovoľníčiť na obdobie 3 -12 mesiacov

Počas EDS sa môžete venovať rôznym druhom dobrovoľníctva: napr. pracovať s deťmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím, v oblasti životného prostredia, venovať sa ochrane životného prostredia, kultúre, športu v krajinách Európy, ale aj mimo Európy. Ponuka je veľká a proces hľadania, nájdenia ponuky a schválenia projektu vašej EDS môže trvať dlhšie (najmenej 1 mesiac, maximálne 4- 5 mesiacov, preto si treba dobre vopred premyslieť, kam a kedy chcete ísť a čo chcete robiť). Zoznam aktuálnych EDS projektov nájdete tu.

Európsku dobrovoľnícku službu finančne podporuje Európska komisia prostredníctvom grantového programu Erazmus plus, to znamená, že dobrovoľník.

Či už máte projekt, na ktorý chcete vycestovať alebo potrebujete pri jeho hľadaní pomôcť, ozvite sa nám! Radi vám poradíme.

EVS Diary je blog dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktorí k nám prišli prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby. Svoje skúsenosti, zážitky a prácu popisujú v tomto blogu.

Partneri

Projekt realizujeme s finančnou podporou EU v rámci projektu Európske zbory solidarity

dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnik, BDC