EVS Diary

Hľadáme EDS dobrovoľníka!

Do Bratislavského dobrovoľníckeho centra hľadáme na 4 mesiace (jún- september 2018) dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku z Česka.

Projekt je zaujímavý hlavne pre študentov alebo pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o práci s dobrovoľníkmi, manažmente dobrovoľníkov a organizovaní kampaní v prospech dobrovoľníctva. Projekt je už napísaný a schválený, čiže sa určite bude konať.

Hľadáme:

 • motivovaného mladého človeka do 30 rokov so zmyslom pre kreativitu a otvoreného novým výzvam - Komuniktívnu a zodpovednú osobu
 • záľuba vo fotografovaní alebo grafickom dizajne výhodou ale nie podmienkou.

Hlavné úlohy:

 • pomoc s prípravou a organizáciou rôznych podujatí, školení, dobrovoľníckych aktivít v rámci Bratislavy a Bratislavského kraja (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva, Zoznamka s dobrovoľníctvom, Druhé stredy pre koordinátorov dobrovoľníkov)
 • pomoc na projektoch BDC v partnerských organizáciach (Som tu pre teba- trávenie času s deťmi s krízových centier a ubytovní, pomoc na táboroch; Rýchla rota- pomoc na kultúrnych a fundraisingových aktivitách v rámci Bratislavy a pod..)
 • promovať dobrovoľníctvo medzi verejnosťou v Bratislave prostredníctvom zoznamky s dobrovoľníctvom
 • pokračovať v tvorbe databázy potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • prispievať na blog BDC o skúsenostiach, ktoré nadobudol cez EDS www.blog.dobrovolnictvoba.sk
 • možnosť (ale nie povinnosť) vytvoriť si vlastný projekt, súvisiaci s dobrovoľníctvom
 • prichádzať s novými nápadmi ako zlepšiť propagáciu dobrovoľníctva v BA kraji.

V čom sa môžeš zlepšiť:

 • komunikačné zručnosti
 • organizačné zručnosti
 • znalosti o fungovaní EDS
 • kreativita
 • riešenie problémov
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • time manažment
 • tolerancia a rešpekt
 • solidárny prístup

Ak máš záujem, pošli nám CV + motivačný list do 31.marca 2018 na info@dobrovolnictvoba.sk. 

späť na zoznam