Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre firmy množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia zamestnancov a posilnenie sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zapojenie sa do dobrovoľníctva zviditeľňuje firmu a jeho aktivity, pretože na jednej strane dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho organizáciám, ale na strane druhej vzniká príjemnejšie prostredie pre život a posilňujú sa pracovné, medziľudské a medzigeneračné vzťahy.

dobrovoľníctvo, bratislava, BDC, chcem pomôcť, firemné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo prináša dobrý pocit a dodáva energiu, zvyšuje angažovanosť ľudí a motiváciu, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie. Ak chcete ukázať vašim zamestnancom že sa o nich naozaj staráte, môžete im ponúknuť aj takúto zmysluplnú a inšpiratívnu aktivitu.

Firemné dobrovoľníctvo prostredníctvom BDC

Uvažujete, či začať s dobrovoľníctvom vašich zamestnancov? Vaša firma by chcela pomôcť, ale neviete ako začať? Rozmýšľate nad jednorazovou aktivitou, alebo nad dlhodobou pomocou pre konkrétnu organizáciu? My Vám pomôžeme s nastavením dobrovoľníckeho programu a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná. Ozvite sa nám.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pomáha rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v Bratislave a Bratislavskom kraji. Ak sa chcete zapojiť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Účasť vašich kolegov a zamestnancov na Bratislavskom týždni dobrovoľníctva je bezplatná. Rovnako je bezplatná registrácia v databáze dobrovoľníkov, vďaka čomu si môžete prehliadať aktuálne dobrovoľnícke príležitosti pre váš tím v Bratislave a bratislavskom kraji a reagovať na ponuky priamo cez portál BDC. Zaregistrovať sa dá emailom kontaktnej osoby a heslom. Názov firmy alebo tímu zadávate až pri vypĺnaní profilu. Odporúčame Vám dať do profilu logo a krátky popis Vašej firmy - koľko zamestnancov by malo záujem o dobrovoľníctvo, aké máte schopnosti, zručnosti a o aké oblasti dobrovoľníctva by ste mali záujem. Tu nájdete ukážku, ako taký profil môže vyzerať. Po vyplnení profilu si môžete začať prezerať jednotlivé dobrovoľnícke ponuky organizácií. Každá dobrovoľnícka ponuka je presne popísaná - čo by ste v rámci nej robili, koľko času je na ňu potrebné. Následne stačí kliknúť na tlačidlo Chcem pomôcť a organizácia sa Vám do niekoľkých dní ozve.

Prostredníctvom týchto možností si vy sami vyberiete, kam sa chcete zapojiť.

Vytvorenie a organizácia dobrovoľníckeho programu šitého na mieru vašej spoločnosti a pomoc pri tvorbe CSR stratégie je spoplatnená služba. 

Do akých aktivít sa môžu vaši zamestnanci zapojiť

  • manuálne práce- čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien a pod.,
  • návštevy, sprevádzanie- venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova a pod.,
  • expertné dobrovoľníctvo- PR, tvorba stratégie, marketing, grafický dizajn a pod.

Utužovanie tímu dobrovoľníctvom prináša trojnásobný zisk

  • Vašej firme pomôže „vystúpiť z davu“ iných firiem a zviditeľniť sa. Je krokom k budovaniu dobrej reputácie a ku skutočnému prijatiu komunitou, v ktorej pôsobí. Prináša pozitívne, produktívne a kreatívne pracovné prostredie ako aj lojálnejších a motivovanejších zamestnancov. U ľudí z okolia a vašich potenciálnych budúcich zamestnancov prispieva k pozitívnemu vnímaniu vašej firmy.
  • Vašim zamestnancom prinesie možnosť rozvinúť si mäkké zručnosti, posilniť tímovú spoluprácu, komunikáciu, schopnosť samostatne sa rozhodovať, viesť tím, motivovať a akceptovať iných. Dodá im energiu, zvýši ich mienku o sebe samých a záujem o dianie okolo nich. Pre zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku, je výbornou inšpiráciou k aktívnemu a zaujímavému využitiu voľného času po ukončení zamestnania.
  • Organizácii sprístupní zdroje, ktoré by si inak nemohla dovoliť, zvýši informovanosť o jej aktivitách a možno jej privedie nových podporovateľov. Pomôže položiť základy pre budovanie dobrého vzťahu s partnerom v biznis sektore.

Budeme radi ak sa nám ozvete na info@dobrovolnictvoba.sk 

Tím BDC