Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre firmy množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia zamestnancov a posilnenie sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zapojenie sa do dobrovoľníctva zviditeľňuje firmu a jeho aktivity, pretože na jednej strane dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho organizáciám, ale na strane druhej vzniká príjemnejšie prostredie pre život a posilňujú sa pracovné, medziľudské a medzigeneračné vzťahy.

dobrovoľníctvo, bratislava, BDC, chcem pomôcť, firemné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo prináša dobrý pocit a dodáva energiu, zvyšuje angažovanosť ľudí a motiváciu, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie. Ak chcete ukázať vašim zamestnancom že sa o nich naozaj staráte, môžete im ponúknuť aj takúto zmysluplnú a inšpiratívnu aktivitu.

Firemné dobrovoľníctvo prostredníctvom BDC

Uvažujete, či začať s dobrovoľníctvom vašich zamestnancov? Vaša firma by chcela pomôcť, ale neviete ako začať? Rozmýšľate nad jednorazovou aktivitou, alebo nad dlhodobou pomocou pre konkrétnu organizáciu? My Vám pomôžeme s nastavením dobrovoľníckeho programu a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná. Ozvite sa nám.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pomáha rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v Bratislave a Bratislavskom kraji. Ak sa chcete zapojiť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Účasť vašich kolegov a zamestnancov na Bratislavskom týždni dobrovoľníctva a v projekte Rýchla rota je bezplatná. Prostredníctvom tejto možnosti si vy sami vyberiete, kam sa chcete zapojiť. Vytvorenie a organizácia dobrovoľníckeho programu šitého na mieru vašej spoločnosti a pomoc pri tvorbe CSR stratégie je spoplatnená služba. 

Do akých aktivít sa môžu vaši zamestnanci zapojiť

  • manuálne práce- čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien a pod.,
  • návštevy, sprevádzanie- venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova a pod.,
  • expertné dobrovoľníctvo- PR, tvorba stratégie, marketing, grafický dizajn a pod.

Utužovanie tímu dobrovoľníctvom prináša trojnásobný zisk

  • Vašej firme pomôže „vystúpiť z davu“ iných firiem a zviditeľniť sa. Je krokom k budovaniu dobrej reputácie a ku skutočnému prijatiu komunitou, v ktorej pôsobí. Prináša pozitívne, produktívne a kreatívne pracovné prostredie ako aj lojálnejších a motivovanejších zamestnancov. U ľudí z okolia a vašich potenciálnych budúcich zamestnancov prispieva k pozitívnemu vnímaniu vašej firmy.
  • Vašim zamestnancom prinesie možnosť rozvinúť si mäkké zručnosti, posilniť tímovú spoluprácu, komunikáciu, schopnosť samostatne sa rozhodovať, viesť tím, motivovať a akceptovať iných. Dodá im energiu, zvýši ich mienku o sebe samých a záujem o dianie okolo nich. Pre zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku, je výbornou inšpiráciou k aktívnemu a zaujímavému využitiu voľného času po ukončení zamestnania.
  • Organizácii sprístupní zdroje, ktoré by si inak nemohla dovoliť, zvýši informovanosť o jej aktivitách a možno jej privedie nových podporovateľov. Pomôže položiť základy pre budovanie dobrého vzťahu s partnerom v biznis sektore.

Budeme radi ak sa nám ozvete na info@dobrovolnictvoba.sk 

Tím BDC