Konzultácie k manažmentu dobrovoľníkov

Konzultácie sú určené pre organizácie, ktoré už s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú alebo ich plánujú zapojiť do svojich aktivít a nie sú si isté správnym postupom, prípadne objavili problém či medzeru vo svojom pláne. Konzultácie vám odporúčame aj v prípade, ak uvažujete o zmene, zavedení novinky alebo si len potrebujete overiť správnosť svojich postupov.

Témy konzultácie dobrovoľníckeho programu

 • Príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • Manuál dobrovoľníckeho programu
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • Motivácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Uznávanie zručností nadobudnutých dobrovoľníctvom
 • Administratíva pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 • Iné témy, ktoré vás v súvislosti s koordináciou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zaujímajú

Konzultácia trvá maximálne hodinu. Môže prebiehať osobne (iba ak to opatrenia dovolia), online (telefonicky alebo prostredníctvom slyžby zoom) alebo písomne (emailom). Konzultácie poskytujeme zdarma v rámci Programu AFC Slovakia. 

Budeme radi ak sa nám ozvete emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

Ak sa vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť po kliknutí na tento odkaz.