Manuál dobrovoľníckeho programu

Manuál dobrovoľníckeho programu

Manuál môže tvoriť základ pre vznik kvalitného dobrovoľníckeho programu, avšak jeho tvorbu často odkladáme. Manuál je pritom veľmi dôležitý, pretože tvorí súbor pravidiel dobrovoľníckeho programu, ktoré pomáhajú definovať pozíciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizácií a čo môžu od programu očakávať jednotlivé zapojené strany. 

Dobre naformulovaný a vytvorený manuál nám pomôže:

  • popísať postup jednotlivých krokov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • definovať pozíciu koordinátora alebo koordinátorky dobrovoľníkov definovať úlohy ostatného personálu alebo klientov organizácie pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkamk
  • vyjadriť záväzok organizácie voči dobrovoľníckemu programu, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam
  • je to dôkaz, že sa o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky staráme
  • vytvoriť rovnaký prístup pre všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
  • popísať dobrovoľnícke pozície tak, aby neprichádzalo k nedorozumeniam
  • popísať môžné problémy pri práci s dobrovoľníkmi a ich riešenia

S tvorbou manuálu vám radi pomôžeme. Môžeme sa dohodnúť na osobnej (resp. online) alebo skupinovej konzultácií. O tom, ako sa manuál vytvoriť robievame aj pravidelné školenia. Aktuálny zoznam školení nájdete v sekcii Novinky alebo v sekcii Vzdelávanie.

Ak chcete s tvorbou manuálu začať hneď, môžete sa inšpirovať napríklad touto štruktúrou dobrovoľníckeho programu.

S láskou,
Tím BDC