Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Záujemcovia a záujemkyne o dobrovoľníctvo sa nás často pýtajú, ako rozoznať kvalitnú organizáciu, ktorá naozaj vie pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, od nekvalitnej. Zárukou kvality je jednak zverejnenie dobrovoľníckej ponuky na našej stránke, kedže ako dobrovoľnícke centrum všetky organizácie overujeme na osobnom stretnutí. Preto každá organizácia, ktorá v BDC úspešne prejde konzultáciou dobrovoľníckeho programu, automaticky získa Značku kvality- základný štandard. Ak ste už na našej stránke registrovaný ale štandard zatiaľ nemáte, určite sa nám ozvite alebo vyplňte tento kontaktný formulár. 

Následne má každá organizácia možnosť získať vyšší štandard, o ktorý si môžete požiadať podľa nižšie uvedených podmienok. Štandard ktorý získate bude uverejnený pri vašom profile v našej databáze a bude viditeľný pre vás, registrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ako aj pre potenciálnych donorov.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nadväzujúcich krokoch:

 • najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom hodnotiaceho formulára,
 • vyplnený formulár zašlete na emailovú adresu ahoj@dobrovolnictvoba.sk,
 • podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto manuáli ale radi vám s tým aj pomôžeme,
 • hodnotiteľka z BDC sa s vami spojí a vyžiada si od vás doplňujúce materiály/dokumenty, ktorými podľa vami vyplneného formulára disponujete,
 • po doplnení materiálov vám hodnotiteľka udelí/ neudelí známku kvality a konzultuje spôsob vylepšenia kvality manažmentu dobrovoľníkov v organizácií.

Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace. Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu  

Štandardy kvality vytvorila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Ako dobrovoľnícke centrum sme jednou z organizácií, ktorá pre nich štandardy kvality hodnotí. V BDC máme 2 šikovné hodnotiteľky, Gabrielu Podmakovú a Magdalénu Šimkovú, ktoré sa už teraz tešia na prípadné konzultácie!

Ozvite sa nám!

S láskou, 
BDC tím