Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Záujemcovia a záujemkyne o dobrovoľníctvo sa nás často pýtajú, ako rozoznať kvalitnú organizáciu, ktorá naozaj vie pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, od nekvalitnej. Zárukou kvality je jednak zverejnenie dobrovoľníckej ponuky na našej stránke, kedže ako dobrovoľnícke centrum všetky organizácie overujeme na osobnom stretnutí. Preto každá organizácia, ktorá úspešne prejde takýmto stretnutím automaticky získa Značku kvality- základný štandard. Následne má každá organizácia možnosť získať vyšší štandard, o ktorý si môžete požiadať podľa nižšie uvedených podmienok. Štandard ktorý získate bude uverejnený pri vašom profile v našej databáze a bude viditeľný pre vás, registrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ako aj pre potenciálnych donorov.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nadväzujúcich krokoch:

Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace. Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

  • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Právny a etický rámec
  • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
  • Začlenenie do tímu
  • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
  • Ocenenie a uznanie
  • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu  

Štandardy kvality vytvorila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Viac info sa dozviete na ich stránke.