Na stiahnutie

"Dobrovoľníctvo je jav, ktorý je prítomný v našej spoločnosti od nepamäti. Jeho význam aj podoby sa v rôznych dobách menili. Vždy však tvorilo dôležitú súčasť života a rozvoja spoločnosti. Aký je súčasný obraz dobrovoľníctva na Slovensku?"

Pýtate sa, prečo sme založili BDC a o čo nám ide? V našom hlavnom meste neexistovala lokálna organizácia, ktorá by sa venovala dobrovoľníctvu a podnecovala ľudí, ktorí žijú v Bratislave a jej okolí do konania dobra v prospech mesta a miesta, v ktorom žijú.

V tejto sekcii nájdete dokumenty Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré súvisia s našou vizuálnou identitou a fungovaním BDC.

Na tomto mieste môžete nájsť právne dokumenty súvisiace s dobrovoľníctvom, ako napríklad zákon o dobrovoľníctve alebo návrh dobrovoľníckej zmluvy.

Týždeň dobrovoľníctva je podujatie, ktoré sa v našom kraji koná každoročne. O vizuál kampane sa stará reklamná agentúra Triad Advertising.