Výročné správy BDC

Chýbala organizácia, ktorá vzdeláva organizácie o tom, ako s dobrovoľníkmi pracovať, ako využiť potenciál Bratislavy a regiónu k vykonávaniu dobra pre iných. 

Potreba dobrovoľníctva a systémového zavedenia nových dobrovoľníckych programov v Bratislave sa ukazovala a stále sa ukazuje ako viac než aktuálna. Bratislava disponuje organizáciami, ktoré doposiaľ nepracujú s dobrovoľníkmi (galérie, centrá voľného času, zariadenia pre seniorov, knižnice, múzeá, nemocnice, atď.). V oblasti dobrovoľníctva tu existujú problémy a výzvy, kde je možné a dokonca často žiaduce priniesť pomocnú ruku, nový vietor, zmeniť stereotyp, zvýšiť kvalitu služieb a to prostredníctvom dobrovoľníkov. A preto sme tu.