Úprava záhrady, kreatívne tvorenie a úprava interiéru

Úprava záhrady, kreatívne tvorenie a úprava interiéru

Centrum rodiny, n.o.

20.09.2019 09:00h - 13:00h


Úprava vonkajšieho areálu/záhrady: okopávanie skaliek, hrabanie, kosenie, sadenie, maľovanie múrikov, zametanie.
Kreatívne tvorenie: maľovanie, tvorba kreatívnych prvkov v interiéri aj exteriéri, výzdoba na Hodové posedenie.
Úprava interiéru: upratovanie miestností, umývanie okien, triedenie šatstva, príprava Hodového posedenia: príprava občerstvenia, výzdoba areálu.

Počet dobrovoľníkov: 12 / 15
Lokalita: Bazovského 6, 841 01 Bratislava
http://www.centrumrodiny.sk/new/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita