Hody v Centre rodiny

Hody v Centre rodiny

Centrum rodiny, n.o.

22.09.2019 14:00h - 18:00h


Komunitné podujatie Hody v Centre rodiny:
- príparava priestorov,
- tvorba programu,
- animátori na tvorivé stanovištia,
- hand made bazárik,
- koordinácia športových aktivít,
- príprava občerstvenia,
- zabezpečenie upratania priestorov po akcii.
Dobrovoľníci môžu zažiť celú organizáciu komunitného podujatia od prípravy pred podujatím až po záverečné upratovanie. Je možné stretnúť sa s komunitou, ktorá sa u nás stretáva počas celého roka a zúčastniť sa všetkých aktivít.
V prípade záujmu je možné prispieť do programu vlastným tvorivým vystúpením (hudobným, básnickým, tvorivým (maľovanie), divadelným alebo športovým).

Počet dobrovoľníkov: 0 / 15
Lokalita: Bazovského 6, 841 01 Bratislava
http://www.centrumrodiny.sk/new/
Typ: Deň otvorených dverí/ Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok