Zaži, aké je to byť naším lektorom environmentálnej výchovy

Zaži, aké je to byť naším lektorom environmentálnej výchovy

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

18.09.2019 08:00h - 12:00h


Záujemcu vezmeme na 1 blok environmentálneho vzdelávania pre ZŠ alebo MŠ podľa aktuálneho programu. Treba počítať, že program (blok výuky) prebieha v pracovnom čase, bude potrebné prepraviť sa po vlastnej osi na adresu školy alebo do terénu (napríklad na Devínsku Kobylu, na Železnú studienku, do OLO centra vo Vlčom hrdle,...) a samotná výuka môže trvať 45 -180 minút. Počet záujemcov, ktorým môžeme vyhovieť, je limitovaný aj lektormi, čiže dobrovoľníkov budeme priraďovať k lektorom po získaní ich súhlasu tak, aby nedošlo k narušeniu priebehu výuky. Pokiaľ by na daný deň nebola zo strany škôl objednaná žiadna výuka, môžeme sa dohodnúť na iný termín.
Uvítame max. 6 záujemcov na jeden deň a počítame maximálne 2 záujemcov na program. Závisí to aj od počtu a typov programu, ktoré budú aktuálne objednané.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 6
Lokalita: Adresa závisí od konkrétnej školy, kde bude výuka prebiehať. Tá bude známa cca týždeň pred konaním akcie.
http://daphne.sk/
Typ: Deň otvorených dverí/ Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok