Príprava a oprava ekovýchovných pomôcok na programy environmentálneho vzdelávania

Príprava a oprava ekovýchovných pomôcok na programy environmentálneho vzdelávania

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

18.09.2019 09:00h - 13:00h


Napr. maľovanie a dotváranie plátna, skladanie poznávacích kruhov, vyhľadávanie, tlač a laminovanie obrázkov, tvorba sadrových odliatkov a pod. Uvítame max. 2 dobrovoľníkov na 1 deň. Časovo sa vieme dodatočne prispôsobiť možnostiam dobrovoľníka.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 2
Lokalita: Podunajská 24, 821 06 Bratislava
http://daphne.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita