Príprava nového programu environmentálneho vzdelávania

Príprava nového programu environmentálneho vzdelávania

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

18.09.2019 13:00h - 16:00h


Budeme pracovať s konkrétnym zadaním na vytvorenie programu environmentálneho vzdelávania. Uvítame tvorivé nápady, pomoc pri výrobe pomôcok, materiálov, atď. Hľadáme niekoho, kto má záujem nazrieť „do hrnca“, ako sa taký program „varí“. Zároveň má chuť pomôcť nám svojimi tvorivými nápadmi, čiže môže si to predstaviť ako brainstorming a prípadne aj vlastnoručnú pomoc pri následnej príprave pomôcok po tom, ako sa nám podarí sformulovať obsah a priebeh programu do viet. Časovo sa vieme dodatočne prispôsobiť možnostiam dobrovoľníka.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 2
Lokalita: Podunajská 24 821 06 Bratislava
http://daphne.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita