Vizualizácia databázy škôl na mape

Vizualizácia databázy škôl na mape

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

17.09.2019 09:00h - 16:00h


Dobrovoľníka/čku zoznámime s aktuálnou štruktúrou databázy a s cieľmi jej využitia. Cieľom je preniesť aktualizované dáta do vizuálnej formy, napr. na Google mape. V jednom čase sa môžeme venovať iba jednému dobrovoľníkovi, preto si dohodneme časy v rámci dňa, v ktorých sa dobrovoľníci môžu prestriedať. Časovo sa vieme dodatočne prispôsobiť možnostiam dobrovoľníka.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 2
Lokalita: Podunajská 24 821 06 Bratislava
http://daphne.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita