Tvorba prehľadov o potenciálnych projektoch a nadáciách

Tvorba prehľadov o potenciálnych projektoch a nadáciách

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

18.09.2019 09:00h - 16:00h


Dlhodobejšia tvorba prehľadov o potenciálnych možnostiach zapojenia sa do projektov rôznych nadácií či firiem, ktoré by sa vedeli podieľať na spolufinancovaní chodu ekovýchovy a iných aktivít v rámci Daphne. Časovo sa vieme dodatočne prispôsobiť možnostiam dobrovoľníka.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 2
Lokalita: Podunajská 24 821 06 Bratislava
http://daphne.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita