Nábor dobrovoľníkov na práce ako šatniarka, uvádzačka, pomocný pracovník pri kultúrno - spoločenských aktivitách a pod.

Nábor dobrovoľníkov na práce ako šatniarka, uvádzačka, pomocný pracovník pri kultúrno - spoločenských aktivitách a pod.

Divadlo Malá scéna STU

22.09.2019 09:00h - 22:00h


Počet dobrovoľníkov je neobmedzený. Úćastníkov prevedieme divadlom, ukážeme im možnosti spolupráce.

Počet dobrovoľníkov: 7 / 20
Lokalita: Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
http://www.malascena.sk
Typ: Deň otvorených dverí/ Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok