Úprava exteriérového oddychového miesta pre klientov s autizmom

Úprava exteriérového oddychového miesta pre klientov s autizmom

DSS Andreas n.o.

20.09.2019 09:00h - 16:00h


Vyčistenie priestoru budúceho exteriérového oddychového miesta pre klientov s poruchou autistického spektra. Ide ohusto zarastené, zaburinené miesto s náletovými mladými drevinami, černícovými a šípkovými krami medzi vysokými stromami. Plánujeme vyčistenie celého priestoru, prerezanie náletových drevín, kríkov, úpravu terénnych nerovností. Taktiež treba pripraviť výsadbové jamy pre živý plot. Takto upravené miesto bude v budúcnosti osadené hojdačkou, posedením a hojdacími sieťami medzi stromami a bude slúžiť ako miesto na oddych pre klientov s poruchou autistického spektra..

Počet dobrovoľníkov: 10 / 10
Lokalita: Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava, exteriér Gaudeamusu zariadenia komunitnej rehabilitácie @48.1740654,17.0680086,565m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk">www.google.sk/maps/dir//48.1751013,17.0663587/ @48.1740654,17.0680086,565m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=sk
http://www.andreas.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita