Vedecký workshop

Vedecký workshop

George Science

17.09.2019 16:30h - 17:15h


V danom termíne sa bude konať vedecký workshop pre deti vo veku od 5 do 12 rokov, kde sa deti naučia nové poznatky z matematiky, chémie, fyziky. Deti budú predvádzať s pomocou dobrovoľníkov vedecké pokusy, aktivizačné hry na rozvoj skupinovej spolupráce a tvorivú činnosť.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 2
Lokalita: Narcisová 5, centrum Rafael
http://www.georgescience.com
Typ: Deň otvorených dverí/ Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok