Skrášlenie exteriéru okolia budovy pobočky Knižnice Ružinov

Skrášlenie exteriéru okolia budovy pobočky Knižnice Ružinov

Knižnica Ružinov

17.09.2019 09:00h - 14:00h


Popis dobrovoľníckej aktivity: čistenie okolia budovy, výsadba kvetov.

V prípade zlého počasia bude zabezpečená náhradná aktivita: kreatívna činnosť - výroba pohľadníc - originálne hand-made pohľadnice.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 5
Lokalita: SIC Zimná 1 - Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk
http://www.kniznica-ruzinov.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita