Maľovanie priestorov Centra pomoci Liga proti rakovine

Maľovanie priestorov Centra pomoci Liga proti rakovine

Liga proti rakovine SR

20.09.2019 09:00h - 14:00h


Milí dobrovoľníci, sme občianske združenie Liga proti rakovine a náš primárny cieľ, ktorého sa denne držíme, je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Preto nám nepretržite funguje množstvo vlastných psychosociálnych projektov. Naše Centrá pomoci poskytujú onkologickým pacientom priestor, kde sa môžu stretávať s cieľom byť aktívni, „zamestnať“ svoju myseľ, telo a odpútať sa od myšlienok na chorobu. Priestory Centra pomoci v Bratislave navštevujú denno-denne desiatky onkologických pacientov. Pripravujeme pre nich rôzne aktivity ako sú kreatívne kurzy, pohybové kurzy (joga, pilates) a jazykové kurzy. Taktiež organizujeme prednášky pre školy zamerané na prevenciu pred rakovinou.
S pomocou dobrovoľníkov by sme radi vymaľovali priestory Centra pomoci, konkrétne jednu chodbu a upratali naše skladové priestory, aby sme menej častu trávili hľadaním materiálu a viac pomoci konkrétnym onkologickým pacientom.

Počet dobrovoľníkov: 17 / 17
Lokalita: Liga proti rakovine SR Brestová 6 821 02 Bratislava (budova je na rohu ulíc Brestova a Teslová - vchod je z Teslovej ulice) goo.gl/maps/ivRSU8uDufSrzxx58
http://www.lpr.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita