Dobrovoľníci sa vracajú do škôlky

Dobrovoľníci sa vracajú do škôlky

Materská škola, Špitálska 49

20.09.2019 09:00h - 16:00h


Máme záujem o práce na školskom dvore/náter domčeka, úprava trávnika, náter lavičiek, hracích prvkov pre deti.

Počet dobrovoľníkov: 5 / 5
Lokalita: Materská škola, Špitálska 49, Bratislava
http://www.staremesto.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita