Úprava a údržba verejného priestranstva v Rusovciach

Úprava a údržba verejného priestranstva v Rusovciach

MČ Bratislava-Rusovce

19.09.2019 08:30h - 12:00h


Údržba verejného priestranstva v MČ Bratislava-Rusovce, a to šmirgľovanie a natieranie tabúľ a plota, okopávanie ostrovčekov a zametanie námestia.

Počet dobrovoľníkov: 12 / 12
Lokalita: Šmirgľovanie a natieranie tabúľ: Vývojová a Gerulatská ul. Natieranie plota: Gerulatská ul. Okopávanie ostrovčekov: Kovácsova ul. Zametanie námestia pri fontáne: Balkánska ul.
http://www.bratislava-rusovce.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita