Vyčistíme a namaľujeme Gaštanovú 19.

Vyčistíme a namaľujeme Gaštanovú 19.

MČ Bratislava-Staré Mesto, Staromestské centrum kultúry a vzdelávanmia, Gaštanova 19

19.09.2019 08:00h - 14:00h


Vynášanie do pripraveného kontajnera.
Maľovanie plotu a brány.
Rôzne drobné práce podľa potreby súvisiacej s vyčistením dvora.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 5
Lokalita: Gaštanová 19, Bratislava (na Patrónke)
http://www.staremesto.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita