Označovanie kníh v Karloveskej knižnici

Označovanie kníh v Karloveskej knižnici

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

19.09.2019 10:00h - 12:00h


Knižnica v Karlovej Vsi chce byť viac ako bežná knižnica. Má ambície byť styčným bodom kultúry a dobrých kníh. Zapája sa do rôznych grantov na podporu svojich aktivít a jeden z nich bol aj grant FPÚ, vďaka ktorému knižnica disponuje od marca tohto roku plne webovým knižničným systémom - prehľadným a rýchlym webovým katalógom s podporou mobilných zariadení, prepojeným s novou webovou stránkou knižnice. Systém umožňuje preberanie záznamov zo Slovenskej národnej knižnice/iných knižníc. K sfunkčneniu obehu kníh cez nový systém bolo treba zabezpečiť úplne nové označenie knižných jednotiek čiarovými kódmi. Doteraz sa nám podarilo úspešne ukončiť veľkú väčšinu tohoto označovania, ale ešte stále nám časť kníh chýba. Veľmi by sme ocenili výpomoc ochotných dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s označovaním kníh zadávaných do systému.

Počet dobrovoľníkov: 3 / 4
Lokalita: Miestna knižnica Karlova Ves, Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava-Karlova Ves. Link na google maps: @48.1518644,17.0588937,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8b968d863a17:0xda6770c8afc9d83!8m2!3d48.1518608!4d17.0610824">www.google.sk/maps/place/Kni%C5%BEnica/ @48.1518644,17.0588937,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8b968d863a17:0xda6770c8afc9d83!8m2!3d48.1518608!4d17.0610824
http://www.karlovaves.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita