Revitalizácia denného centra pre seniorov

Revitalizácia denného centra pre seniorov

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

20.09.2019 09:30h - 13:00h


Priestory denného centra na Lackovej ulici v Karlovej Vsi využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v Karlovej Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné centrum je tiež priestorom na poskytovanie služieb určených pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. V priestoroch denného centra funguje klub pre seniorov, ktorý je záujmovým združením napomáhajúci seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkováva rôzne voľnočasové aktivity, výlety a pod.

Priestory denného centra na Lackovej ulici v Karlovej Vsi využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v Karlovej Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné centrum je tiež priestorom na poskytovanie služieb určených pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. V priestoroch denného centra funguje klub pre seniorov, ktorý je záujmovým združením napomáhajúci seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkováva rôzne voľnočasové aktivity, výlety a pod.

Ocenili by sme pomoc dobrovoľníkov pri natieraní plotu lemujúceho denné centrum a pri
vyčistení záhrady od lístia a iných nečistôt, úprave kríkov a dosadení okrasných rastliniek.

Počet dobrovoľníkov: 12 / 12
Lokalita: Denné centrum na Lackovej 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves. Link na google maps: @48.1592968,17.0488284,373m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x476c8b9cb8cd4ad7:0x42eeef6ab3f89ff7!2sLackova+5670%2F4,+841+04+Karlova+Ves!3b1!8m2!3d48.1592932!4d17.0499228!3m4!1s0x476c8b9cbf3346c5:0x16ef2be675104751!8m2!3d48.1592932!4d17.0499228?hl=sk">www.google.sk/maps/place/Senior+klub/ @48.1592968,17.0488284,373m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x476c8b9cb8cd4ad7:0x42eeef6ab3f89ff7!2sLackova+5670%2F4,+841+04+Karlova+Ves!3b1!8m2!3d48.1592932!4d17.0499228!3m4!1s0x476c8b9cbf3346c5:0x16ef2be675104751!8m2!3d48.1592932!4d17.0499228?hl=sk
http://www.karlovaves.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita