Revitalizácia a čistenie lokalít

Revitalizácia a čistenie lokalít

Miestny úrad MČ Bratislava Staré mesto, Vajanského nábr.3, Bratislava

18.09.2019 08:30h - 15:00h


Náter lavičiek, hrabanie lístia, čistenie drevín, odburiňovanie, revitalizácia pozemkov.

Počet dobrovoľníkov: 8 / 8
Lokalita: Bratislava Staré Mesto - Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada, Rybné námestie, Vajanského nábr., Jedlíkova, Jakubovo námestie....
http://www.staremesto.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita