Dobrovoľnícke tvorivé dielne

Dobrovoľnícke tvorivé dielne

Nová Akropolis

16.09.2019 18:00h - 21:00h


Dobrovoľnícke tvorivé dielne, na ktorých sa budú vyrábať hračky, pomôcky a darčeky pre deti z detských domovov a krízového centra. Všetky pomôcky a materiál bude zabezpečený. Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa prihlásiť vopred prostredníctvom Bratislavského dobrovoľníckeho centra alebo priamo na adrese dobrovolnictvo@akropolis.sk.

Počet dobrovoľníkov: 10 / 10
Lokalita: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava
https://www.akropolis.sk/
Typ: Dobrovoľnícka aktivita