Vyčistime Obec Chorvátsky Grob

Vyčistime Obec Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob

16.09.2019 09:00h - 14:00h


Odstraňovanie náletových drevín.
Odburiňovanie daždových rygolov a chodníkov.
Umytie autobusových zastávok.
Maľovanie zábradlia.
Natieranie prechodov pre chodcov na vedľajších uliciach.

Počet dobrovoľníkov: 0 / 4
Lokalita: Obecný úrad Chorvátsky Grob Námestie Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob
http://www.chorvatskygrob.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita