Prehľadne a priehľadne v knižnici na Západný rad 5

Prehľadne a priehľadne v knižnici na Západný rad 5

Staromestská knižnica

18.09.2019 10:00h - 17:00h


Abecedné zakladanie knižničného fondu, presun knižničného fondu do skladových priestorov a umývanie okien v knižnici

Počet dobrovoľníkov: 10 / 10
Lokalita: Staromestská knižnica pracovisko Západný rad 5 811 04 Bratislava
http://www.starlib.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita