Prehľadne a priehľadne v knižnici na Panenskej 1

Prehľadne a priehľadne v knižnici na Panenskej 1

Staromestská knižnica

18.09.2019 09:00h - 16:00h


Abecedné zakladanie knižničného fondu, presun a urovnávanie knižničného fondu v oddelení umenovednej literatúry a úmývanie okien v knižnici

Počet dobrovoľníkov: 8 / 10
Lokalita: Staromestská knižnica pracovisko Panenská 1 811 03 Bratislava
http://www.starlib.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita