Obnovenie betónových kvetináčov - natieranie farebnými nátermi

Obnovenie betónových kvetináčov - natieranie farebnými nátermi

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

16.09.2019 09:00h - 12:00h


V areáli zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasličky) sa nachádzajú betónové kvetináče, ktoré už strácajú svoju farbu a treba ich obnoviť.
Farby a štetce máme.

Počet dobrovoľníkov: 2 / 2
Lokalita: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská č. 2, 831 06 Bratislava
http://www.raca.sk
Typ: Dobrovoľnícka aktivita