Novinky

A Srdce na dlani získava..

Bratislavské dobrovoľnícke centrum už po štvrtý raz oceňovalo dobro v ľuďoch. Ocenenie Srdce na dlani si ako poďakovanie za dlhoročnú pomoc neziskovým organizáciám v Bratislave a okolí odnieslo až 11 nominovaných.

Slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2019 sa konalo 5. decembra 2019 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU. Predsviatočnú atmosféru umocnil svojou tvorbou populárny huslista Filip Jančík a mladá speváčka Monika Ližbetin. Päťčlenná nezávislá komisia pozostávajúca zo stále aktívnych alebo v minulosti ocenených dobrovoľníkov rozhodovala o ocenených v desiatich kategóriách. Vyberali zo 42 nominovaných. Okrem toho sa rozhodli udeliť aj mimoriadne ocenenie.

Srdce na dlani 2019 získali:

 1. Klára Horváthová (Slovenský skauting) za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc organizácii
 2. Monika Hucáková (Klub Detskej Nádeje) za dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 3. Dobrovoľnícka skupina Vŕba (Dobrovoľnícka skupina Vŕba) za dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 4. Ján Kunštek (Malackí zberači) za dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 5. Michaela Mojzešová (Staromestská knižnica) za dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 6. Kristína Cichová (Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik) za dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 7. Juraj Šťavina (Romano kher - Rómsky dom) za dobrovoľníctvo ako formu občianskeho aktivizmu
 8. Projekt Dobrá linka - psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením (IPčko) za Dobrovoľnícky projekt roka
 9. Dobrovoľníčky z Henkel Slovensko (dobrovoľníčia priamo v Domove pri kríži) za podporu dobrovoľníctva
 10. Katarína Kubišová (Výcviková škole pre vodiace a asistenčné psy) v kategórii koordinátorka dobrovoľníčok
 11. Výnimočné ocenenie získala Liga proti rakovine za projekt Deň narcisov

“Srdce na dlani má na jednej strane motivovať a podporovať širokú verejnosť v rozhodnutí pridať sa k dobrovoľníkom a pomáhať. Na druhej strane veríme, že pomôže aj všetkým, ktorí ocenenie získali. Projektom, aby sa dostali viac do povedomia a jednotlivcom, aby zostali dobrovoľníkmi a šírili dobro okolo seba,” hodnotí riaditeľka BDC Gabriela Podmaková.

Ocenenie pre dobrovoľníkov vytvorila špeciálne pre túto príležitosť mladá výtvarníčka Martina Rötlingová. Motívom je kvet gladiola, ktorá vyjadruje úprimnosť a silný charakter. Ostatní nominovaní dostali grafiku od francúzskej umelkyne Morgane Le Tennier, ktorá pomáhala v BDC v rámci projektu Európskeho zboru solidarity.

Regionálne ocenenie Srdce na dlani udeľujeme každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý sa celosvetovo oslavuje 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, ktorý si pripomíname 5. novembra.

Tím BDC

späť na zoznam