Novinky

Aj tento rok oceníme výnimočných dobrovoľníkov

dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnik, srdce na dlani, chcem pomoct

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje štvrtý ročník oceňovania jedinečných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v desiatich kategóriách. Posielajte svoje nominácie.

Srdce na dlani je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré prispieva k rozvoju dobrovoľníctva. Je to regionálne ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života. (rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.) Je to taktiež ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Posielajte nám nominácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z Bratislavy a okolia v nasledujúcich kategóriách:

  • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
  • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
  • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
  • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
  • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
  • dobrovoľníctvo ako forma občianskeho aktivizmu
  • dobrovoľnícky projekt roka
  • podpora dobrovoľníctva
  • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

„Nominovaní dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú obdivuhodní ľudia, ktorí venujú iným to najcennejšie čo majú - svoj čas a sú svojim správaním pozitívnym príkladom pre spoločnosť. Je pre nás cťou vyzdvihnúť ich jedinečnosť a porozprávať ich dobrovoľnícky príbeh širokej verejnosti,“ vysvetľuje  Michaela Bagalová.

Srdce na dlani udeľujeme každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Nominovať môžete do 11.11.2019. O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Slávnostné odovzdávanie regionálnych ocenení Srdce na dlani bude 5. decembra 2019.

POZOR: V iných krajoch organizujú regionálne oceňovania aj iné dobrovoľnícke centrá. Celoslovenské oceňovanie organizuje C.A.R.D.O. Všetky oceňovania prebiehajú začiatkom decembra 2019.

Nominovať môžete tu. Ak sa vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť cez tento odkaz.

Ďakujeme!
Tím BDC

Partneri projektu: Hl. mesto SR Bratislava, MŠVVaŠ v SR, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

späť na zoznam