Novinky

Ako a kde dobrovoľníčia mladí Slováci?

Zaujímavé zistenia priniesol najnovší výskum o dobrovoľníctve mládeže, ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť pripravovanej Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Podľa výsledkov reprezentatívneho výskumu medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 30 rokov sa do dobrovoľníctva zapojilo v posledných 12 mesiacoch až 50 percent mládeže.

Podrobným výsledkom výskumu sa venuje celá publikácia s názvom Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku – aktuálny stav a trendy. Jedna z jej autoriek doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.: „ Od posledného výskumu v roku 2011 ubehol už nejaký čas. Boli sme zvedaví a zvedavé, ako to dopadne. Výsledok je potešujúci. 50 % mladých ľudí sa aktívne zapája do dobrovoľníctva. Charakteristické je, že ide skôr o aktivity dlhodobé a pravidelné, než jednorazovky. 80 % mladých dobrovoľníči viac ako 12 mesiacov, pričom 60 % dobrovoľníči aspoň raz za mesiac a častejšie. Najobľúbenejšie oblasti sú u mladých životné prostredie, šport, zdravie, sociálne služby a detské a mládežnícke organizácie. Do dobrovoľníctva sa zapája viac mladých žien ako mužov, viac mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním, než so základným vzdelaním, viac mladých ľudí z miest, než z vidieka.“

Zároveň dodáva: „Najvýznamnejšími bariérami, ktoré mladých brzdia pri zapájaní sa do dobrovoľníctva sú nedostatok času, neinformovanosť a nepožiadanie o pomoc.“

Publikácia s názvom “Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku – aktuálny stav a trendy”, je jedným z výstupov projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu, realizovaného s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Prináša aj množstvo príkladov dobrej praxe a inšpirácií, ako realizovať dobrovoľnícke programy pre mladých ľudí v školskom prostredí. Viac informácií nájdete na stránke www.dobrovolnickecentra.sk. Publikáciu k projektu si môžete stiahnuť tu a infografiku tu. 

Autor textu: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Kontakt: platforma(zavinac)dobrovolnickecentra.sk, 0945 445 995

späť na zoznam