Novinky

Ako dopadol projekt Karma Zdarma

Aby sme zabezpečili kvalitný manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách pokračovali sme vo vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov/čok, pre ktorých sme pripravili školenia ´druhé stredy´, semináre, supervízie a konzultácie šité na mieru. Tým sa spolu zúčastnilo 159 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov/čok. V septemberi sme realizovali Bratislavský týždeň dobrovoľníctva 2016, kde ste si mohli vyskúšať priame zapojenie sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Bratislavskom kraji zapojilo 1111 ľudí, ktorí spolu odpracovali 2878 hodín bez nároku na honorár. Zároveň sme začali s implementáciou dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba do krízových centier v Bratislave. Program je zameraný na doučovanie detí zo sociálne slabšieho prostredia, do ktorého sme počas roka zapojili viac ako 20 dobrovoľníkov a detí.

 

Čo sme v projekte zistili?

Dôležitým výstupom projektu je potreba vzniku dobrovoľníckeho kvízu a Večernej školy manažmentu dobrovoľníkov. V online priestore je aktuálne prístupných množstvo dobrovoľníckych príležitostí a čiastkových informácií, no málo ľudí má skutočný prehľad o tom, čo je to dobrovoľníctvo, aký má význam, čomu sa môžu naučiť a čo je možné robiť. Na druhej strane stoja organizácie, ktoré na príchod týchto dobrovoľníkov nie sú pripravené, nedostatočne dobrovoľníkov zaškolia, zabúdajú ich motivovať, odmeňovať a ponúknuť možnosť overiť si dobrovoľníctvom získané zručnosti. Výsledkom toho môže byť nespokojnosť dobrovoľníkov a pocit nepotrebnosti a na strane organizácie nechuť s dobrovoľníkmi pracovať.

S tvorbou kvízu sme začali už v roku 2016, pričom sme sa zamerali na to, aby sme ľuďom poskytli základné info o dobrovoľníctve. Ani to však nestačilo. Kvíz v priebehu 3 mesiacov vyplnilo viac ako 200 ľudí a zanechali nám aj užitočnú spätnú väzbu. Preto sme sa v tomto roku podujali kvíz prerobiť, doprogramovať, doplniť a zatraktívniť tak, aby poskytol všetky relevantné, komplexné a neskreslené informácie o dobrovoľníctve, jeho podmienkach, oblastiach, výhodách, možnostiach, zručnostiach ktoré dobrovoľníci získajú a pod. v zmysle, ako to dokáže iba dobrovoľnícke centrum :)  Prostredníctvom kvízu zároveň ľudí prepojíme priamo s konkrétnou (kvalitne pripravenou organizáciou) alebo s príslušným dobrovoľníckym centrom v prípade, že má človek ďalšie doplňujúce otázky. Kvíz bude dokončený v prvej polovici roka 2017.

Koordinátori dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zlepšiť pri svojej práci majú možnosť pravidelného vzdelávania sa prostredníctvom kvalitne pripravených tréningov počas celého roka. Tým zabezpečíme kvalitný manažment v ďalších organizáciach v Bratislave, ktorým záleží na svojich dobrovoľníkov :) Večerná škola bude spustená v marci 2017.

Veríme, že sa nám podarí na náš projekt nadviazať a zrealizovať aktivity, ktoré vyšli z predchádzajúceho :)

Tím BDC

späť na zoznam