Novinky

Ako sa Bratislava zmenila. NADOBRO.

Do týždňa NADOBRO sa zapojilo 504 ľudí, ktorí spolu odpracovali 704,5 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci sa aktívne zúčastnili konkrétnej dobrovoľníckej aktivity, alebo dňa otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníckych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom a na Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici.

Najväčší počet dobrovoľníkov zaznamenal bazár detského oblečenia v Karlovej Vsi, pri organizácii ktorého pomáhalo rekordných 40 dobrovoľníkov. Až 206 ľudí sa zúčastnilo Dňa otvorených dverí AMAVET, ktorý sa konal na ZŠ J.A.Komenského v Krasňanoch a 84 ľudí sa zúčastnilo Zoznamky s dobrovoľníctvom. Bratislavského týždňa dobrovoľníctva sa aktívne zúčastnili aj známe osobnosti. Lukáš Latinák, ambasádor dobrovoľníctva na Slovensku natieral s dobrovoľníkmi plot centra voľného času v Petržalke. Lucia Hablovičová maľovala individuálnu miestnosť pre klientov DSS prof. Karola Matulaya v Dúbravke.  

 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa NADOBRO menili prostredníctvom týchto aktivít:

 • Inventarizácia skladu/ Face2Face- Unicef
 • Maľovanie a sťahovanie INDI miestnosti- DSS prof. Karola Matulaya
 • Pozorovanie plynutia času- Pazoa
 • Sťahovanie skriniek, stolov a lavíc- OA Rača
 • Sviečka pre nenarodené deti- Fórum života
 • Pomoc s maľovaním plota- CVC Gessayova
 • Hravé popoludnie- Klub detskej nádeje
 • Prehliadka obchodného múzea, návšteva pivovaru a športový deň so seniormi- Primula
 • Jedlo pre život- Greenpeace
 • Jesenné upratovanie Vodnej veže- Mesto Bratislava/BDC
 • Veľké upratovanie centra- RC Dlháčik;Festival vedy a techniky- AMAVET
 • Maľovanie Kaplnky sv. Jakuba- MUOP/BDC
 • Bazár detského oblečenia- RC Klbko
 • Dni otvorených dverí (AMAVET; INEX; AIESEC; RC Klbko; MC Klbko; DS Vŕba; Hestia, n.o.; RC Dlháčik; LEAF)
 • Zoznamka s dobrovoľníctvom (BDC)
 • Trh dobrovoľníctva (BDC)

 

Tento týždeň ma zmenil. NADOBRO.

Napíšte nám, ako zmenil Bratislavský týždeň dobrovoľníctva NADOBRO práve vás! Radi vašu zmenu uverejníme!

"Prvý ročník Bratislavského týždňa dobrovoľníctva nás príjemne prekvapil účasťou zapojených organizácií, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zároveň dokázal, že obyvatelia Bratislavy a Bratislavského kraja majú obrovskú chuť pomáhať a zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít. V tradícii Bratislavských dobrovoľníckych týždňov preto budeme pokračovať aj v budúcich rokoch."  Alžbeta Frimmerová, BDC 

späť na zoznam