Novinky

Ako sa darí projektu Som tu pre teba

V termíne apríl 2016- jún 2017 realizovalo BDC dobrovoľnícky program zameraný na doučovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v BratislaveDo projektu sme počas roka zapojili 32 dobrovoľníkov a 32 detí. Dobrovoľníci spolu deťom pomáhali 2072 hodín.

Program je všetkými zapojenými stranami hodnotený pozitívne. Samotné doučovanie ako aj trávenie času s deťmi si všimli nielen oni sami, ale aj učitelia, rodičia, spolužiaci, či súrodenci. Hoci na vysvedčeniach nie sú viditeľné žiadne radikálne zmeny viaceré deti si uvedomujú, že učivo lepšie chápu alebo že ich učitelia pochvália. To malo za cieľ aj ich zvýšené sebavedomie a dobrý pocit, ktoré si začali spájať práve s doučovaním a vnímajú ho preto pozitívnejšie, niektoré sa dokonca tešia na ďalší školský rok :)

Program však nie je len o doučovaní a o známkach. Je aj o trávení času s týmito deckami, rozprávaní sa o tom, čo sa stalo v škole, doma alebo vonku. O tom, zahrať si po doučku futbal alebo si niečo nakresliť. ale hlavne o tom, byť tu len pre dieťa. To je aj najväčšia výhoda programu, že je individuálny. Tak sa jeden dobrovoľník môže venovať výlučne potrebám jedného dieťaťa a pomáhať jeho rozvoju aj v iných oblastiach a pozitívne vplývať na rozvoj jeho budúcej osobnosti. 

"Najlepšie na programe bolo, že som mohla svoje vedomosti posunúť ďalej a keď som videla, že sa niečo naučila, bola som rada." dobrovoľníčka Patrícia

"Najviac ma bavila interakcia s Aňou. Je živá, pojašená, bláznivá. Veľmi rada som ju spoznala. Úžasným pocitom bolo, keď mi povedala, že už lepšie číta. Vtedy som pocítila taký obrovský pocit zadosťučinenia. Viem, že to malo zmysel, hoci niekedy som bojovala :) určite chcem pokračovať a venovať jej svoj čas. " dobrovoľníčka Darina

"Páčil sa mi pocit ušľachtilosti. A mala som dobrý pocit z toho, že každý utorok sa s ňou stretnem, strávime spolu nejaký čas, porozprávame sa a naučíme sa niečo navzájom." dobrovoľníčka Ivana

"Najťažšie boli pre mňa chvíle, keď mi Julka začala hovoriť o svojom otcovi. Vždy som sa snažila zmeniť tému. Keď mi niečo povedala, jednoducho som odpovedala len ´noooo ´ a začala som hovoriť o niečom inom. Je dosť ťažké uvedomiť si, že také malé dievčatko má značne poznačené spomienky na svoje detstvo. Vtedy si človek uvedomí, že dobrá rodina a bezstarostné detstvo nie je samozrejmosťou. Verím však, že ju čaká už len všetko pozitívne" dobrovoľníčka Marta

"Mala som obavu z toho, či budem vedieť látku, ktorú mám doučovať vysvetliť. Teraz si myslím, že dôležitejšie je vedieť reagovať na potreby dieťaťa počas doučovania. Myslela som si, že začnem doučovať a dieťa sa hneď veľa naučí a zlepší. Ale tak to nefunguje :) Trvá to veľmi dlho a treba si ujasniť, že veľké veci sa tu nedejú a že názov Som tu pre teba je naozaj výstižný, pretože význam je v tom, že robím veci s dieťaťom, ktoré ho bavia a tak mu pomáham sa rozvíjať" dobrovoľníčka Žofia 

Ako to funguje? Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa s konkrétnym dieťaťom stretáva raz týždenne na 2-3 hodiny priamo v priestoroch KC. Pomáha mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh a opakuje prebrané učivo. Doučovanie nie je presne nalinkované a jeho obsah sa prispôsobuje a mení podľa potrieb a možností dieťaťa. 

Páči sa vám projekt? Zapojte sa! Začiatkom septembra bude prebiehať nábor ďalších dobrovoľníkov/čok do programu. Ak nemáte možnosť doučovať, môžete nás podporiť aj finančne. Peniažky použijeme na koordináciu dobrovoľníckeho programu a jeho implementáciu do ďalších centier :)

Partneri projektu: Hlavné mesto SR Bratislava, Rodina Kušíková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Nadácia pre deti Slovenska, Krízové centrum REPULS, Krízové centrum Brána do života, Nízkoprahové centrum pre deti a mládež Fortunáčik.

Mená detí aj dobrovoľníčok boli zmenené.

späť na zoznam