Novinky

Akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov

Termín: 6. – 9. jún 2017 (9.00 – 17.00) 32 hodín
Miesto konania: Bratislava, Štúrova 3 (pasáž Luxor, 4. poschodie)
Organizátor tréningu: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Metódy, program a logistika:

Tréning je určený pre pracovníkov/pracovníčky a dobrovoľníkov/dobrovoľníčky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Tréning poskytne náležité teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Počas realizácie tréningu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Témy:

 • Prečo je manažment dobrovoľníkov dôležitý
 • Dobrovoľníctvo – stav, trendy a výzvy
 • Plánovanie a financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Príprava a školenie dobrovoľníkov
 • Udržiavanie a motivovanie dobrovoľníkov
 • Práca s problematickým dobrovoľníkom a ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Legislatíva dobrovoľníctva
 • Supervízia pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov
 • Psychohygiena a predchádzanie syndrómu vyhorenia
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a programu
 • Príprava dobrovoľníckeho programu/manuálu/smernice pre organizáciu
 • Online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie
 • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov

Program sa bude modifikovať podľa potrieb účastníkov/čok a trénerov/tréneriek. Tréning je možné absolvovať iba v celku, t.j. treba absolvovať všetky 4 dni. Povolená absencia na tréningu je 10% času.

Cena: 250 €

Prihláste sa prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA, ktorý nájdete priamo na webe PDCO najneskôr do 22.mája 2017.

Text a foto: PDCO

späť na zoznam