Novinky

Aprílová DRUHÁ STREDA

Téma: Prezentačné zručnosti 

  • ako pripraviť pútavú prezentáciu s jasnou štruktúrou 
  • ako presvedčivo, jasne a vhodne prezentovať myšlienky a fakty 
  • ako vystupovať pred publikom 

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením zálohovej faktúry a to najneskôr do 7.4.2015. Ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, musíte nám dať vedieť najneskôr 3.4.2015, inak Vám záloha nebude vrátená. 

Facilitátor a tréner workshopu: Ivan Valach 

Ivan po ukončení štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pokračoval v rozvoji psychoterapeutických zručností na Inštitúte systemického zážitku – Management centrum v Prahe. Organizačné schopnosti preukázal ako HR konzultant, kedy koordinoval informačno-poradenské projekty, neskôr pracoval v psychologickom centre ako psychológ a tréner mäkkých zručností pre študentov. Rozvoj a vzdelávanie druhých je jeho koníčkom, ktorému sa v súčasnosti venuje profesionálne v spoločnostiMaxman Consultants. 

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR 

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

Foto: Ivan Valach

späť na zoznam