Novinky

Barbora

dobrovoľníctvo, Bratislava

 

Baška sa do dobrovoľníctva sa zapojila v 15tich rokoch, keď mala veľa voľného času a chuť stretávať sa s novými ľuďmi. Dostala sa k nemu cez kamarátku a následne cez internet. Ako dobrovolníčka Greenpeace Slovensko sa zapája do aktivít ako informavanie ľudí na infostánkoch, vytváranie pozitívnej atmosféry, pomoc v kancelárii- maľovanie bannerov, strihanie nálepiek ale aj prieskum. Taktiaž sa zúčatnila ako lektorka neformálneho vzdelávania projektu Amnesty Internation na školách a vyskúšala si participáciu na organizovaní malého festivalu v Bulharsku v rámci medzinárodného projekt Európskej dobrovoľníckej služby, kde počas svojho pôsobenia natáčala filmy, tvorila plagáty a propagovala festival na školách.

Ako najlepšie prínosy dobrovoľníctva Baška hodnotí vytváranie nových kamarátstiev, chvíle na ktoré nikty nezabudene, pocit, že má silu meniť svet okolo seba. Zlepšila si aj komunikačné zručnosti, získala iný pohľad na problémy a rozšírila okruh svojich kontaktov. Zažila kopu zábavy, stretla nových ľudí, mala možnosť vycestovať, naučiť sa niečo nové a inšpirovať sa skúsenosťami iných ľudí.

Baška na základe dobrovoľníckych aktivít, ktoré vykonávala získala nových priateľov, možnosť cestovať a žiť v Berlíne a získala prácu ako vychovávateľka na základnej škole. Dobrovoľníctvu sa však venuje naďalej.

späť na zoznam